Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Comments are closed

Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

Wydrukowaną deklaracje o kontynuowaniu należy wypełnić czytelnie, przez oboje rodziców podpisać i dostarczyć do przedszkola

(do grupy dziecka) w nieprzekraczalnym terminie do 18 marca 2019r.

Deklaracja